Ogłoszenia
Działalność gospodarcza
Adresy instytucji
ZVOLTE
Partnerzy projektu
Statystyki odwiedzin
Přístupů na stránky:
Zobrazení:
 
 

 

PRAVIDLA POLSKO – ČESKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PORTÁLU

 

§ 1

Tato pravidla definují způsob využívání hospodářského internetového portálu www.plcz.euwww.czpl.eu, jehož Správcem je Obec Valbřich se sídlem ve Valbřichu, pl. Magistracki 1.

Slovník pojmů, které budou použity v další části Pravidel:

Portál – je to servis věnovaný hospodářské tématice na adrese www.plcz.eu nebo www.czpl.eu.

Správce – Obec Valbřich,

Vizitka – přehled informací vytvořený podnikatelem, který obsahuje všechny nejdůležitější údaje o firmě,

Kooperační burza – katalog firem a institucí, které mohou vzájemně komunikovat prostřednictvím svých vizitek,

Uživatel – podnikatel, který umístí na Portálu svou vizitku.

 

§ 2

Znění informací zveřejňovaných na Portálu (tzn. obsah vizitek) nesmí být v rozporu s právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy, závaznými v Polsku a v České republice. V případě, že Správce Portálu zjistí porušování tohoto ustanovení, může zablokovat vizitku daného podnikatele nebo ji odstranit.

 

§ 3

Správce Portálu neodpovídá za obsah vizitek podnikatelů, neodpovídá ani za důsledky vyplývající z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů Podnikatelem. Za obsah uveřejněných nabídek odpovídá výhradně Podnikatel. Vizitka umístěná na Portálu se musí týkat firmy působící na území Polska nebo České republiky.

 

§ 4

Portál se neúčastní obchodních transakcí realizovaných mezi jeho uživateli.

 

§ 5

Kopírování a šíření materiálů, které se nacházejí na Portálu www.plcz.eu a www.czpl.eu je zakázáno.

 

§ 6

Správce neodpovídá za přerušení přístupu na stránky Portálu, způsobené poruchami telekomunikační sítě.

 

§ 7

Veškeré reklamace týkající se služeb poskytovaných Portálem musí být podávány v elektronické podobě pomocí funkce "Dotaz na Správce" nebo v písemné podobě, doporučeným dopisem na adresu: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 14 dní od jejího doručení. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován písemně.

 

§ 8

Uživatelé – Podnikatelé jsou povinni dodržovat tato Pravidla.

 

§ 9

Tato Pravidla platí od okamžiku jejich zveřejnění na Portálu. Správce si vyhrazuje právo na změnu Pravidel bez předcházejícího upozornění uživatelů. Veškeré změny Pravidel vstupují v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na Portálu.

 

 

Giełda kooperacyjna